Viện Chiến lược và Phát triển GTVT: "Kỷ cương, chất lượng, sáng tạo và hiệu quả"

Thứ năm, 11/01/2018 15:32 GMT+7

Chiều 10/01, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với tiêu chí: "Kỷ cương, chất lượng, sáng tạo và hiệu quả".
Đồng chí Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Nguyễn Nhật dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong (giữa), Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Phương Hiền
và Chủ tịch Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Đỗ Xuân Thuỷ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện, bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Viện trưởng cho biết, năm 2017 Viện Chiến lược và phát triển GTVT đã chủ động đề ra những chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Viện để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017 cũng như các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, chất lượng, tin cậy, hiệu quả, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020".

Sau quá trình triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT và sự quyết tâm, nỗ lực của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trong toàn Viện, các lĩnh vực công tác chủ yếu của Viện đã hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm 2017, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã tập trung lãnh đạo phát huy đoàn kết nội bộ đưa hoạt động của Viện vào nền nếp, công tác bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, dự án, đề tài đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Vì vậy, các công tác tham mưu, nghiên cứu KHCN, dự án, các đề án chiến lược, quy hoạch, văn bản QPPL trình Chính phủ và trình Bộ GTVT phê duyệt đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Công tác đôn đốc kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình triến khai nhiệm vụ.

Thương hiệu của Viện từng bước được củng cố và phát triển đã được Bộ GTVT, Ban Kinh tế Trung ương và một số đối tác trong và ngoài nước giao thực hiện nhiệm vụ tham mưu có hàm lượng khoa học cao. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, xúc tiến được một số cam kết, thỏa thuận trong hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, triển khai dịch vụ KHCN, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện. Hoạt động dịch vụ KHCN của Viện đã được tập trung đẩy mạnh. Việc tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, doanh nghiệp trong nước đã đạt được những kết qủa nhất định.

Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong (giữa), Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Phương Hiền  và Chủ tịch Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Đỗ Xuân Thuỷ chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể CBVC-NLĐ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh; kỷ cương, chất lượng, hiệu quả trong các mặt hoạt động của Viện được nâng lên một bước. 100% người lao động trong Viện có việc làm và thu nhập ổn định đạt trung bình 9,2 triệu đồng/tháng đảm bảo theo kế hoạch đầu năm 2017; các chế độ phúc lợi được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động được cải thiện. Các nhiệm vụ khác của Viện về quản lý điều hành, tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng… cũng đã được triển khai và bám sát quy định mới.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phương Hiền cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được Viện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vì vậy trong năm 2018, tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ GTVT, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trước hết là phối hợp với các đơn vị tham mưu của Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Việt Nam - Trung Quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung triển khai xây dựng 03 đề án đã được Bộ trưởng Bộ GTVT giao trình Chính phủ trong năm 2018.

Cùng với đó, Viện chủ động xây dựng các báo cáo tham mưu về các lĩnh vực trong ngành GTVT đề xuất cho Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ; hoàn thành Dự án Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, điều tra, khảo sát và phân tích cơ sở dữ liệu ATGT; triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ; hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh công tác liên danh, liên kết với các tổ chức quốc tế; dịch vụ KHCN; công tác tổ chức quản lý và điều hành; công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Viện tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt cho người lao động trong toàn thể các đơn vị trực thuộc Viện; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các thủ tục hành chính; tiếp tục phấn đấu  năm 2018, bình quân thu nhập đầu người tăng 5 - 10% so với năm 2017.

Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Nhật thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trong công tác tham mưu cho Bộ và nghiên cứu khoa học trong năm 2017; tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đã vượt qua khó khăn, gian khổ để đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển của Viện nói riêng và của Ngành GTVT nói chung.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Thứ trưởng yêu cầu tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phải tiếp tục chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu cho Bộ GTVT; nghiên cứu đề xuất các đề tài, cơ chế chính sách mang tính chất đột phá nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Thứ trưởng yêu cầu Viện tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của ngành GTVT trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đó là nghiên cứu các giải pháp, cơ chế chính sách để tiếp tục phát triển ngành GTVT đáp ứng yêu cầu của xã hội; tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nổi bật góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại của ngành GTVT như: mất cân đối thị phần vận tải giữa các phương thức; hệ thống đường sắt còn lạc hậu, năng lực vận tải thấp; tai nạn giao thông còn ở mức cao; hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp với công nghệ thi công mới…

Thứ trưởng cũng yêu cầu Viện nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển logistics trong lĩnh vực GTVT; tham mưu cho Bộ vấn đề kết nối giao thông quốc tế để đảm bảo tính kết nối giao thông cũng như an ninh quốc phòng trong khu vực...

Năm 2018, tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ GTVT, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và mong tiếp tục nhận được sự
quan tâm, chỉ đạo của Bộ, sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan tham mưu của Bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, trong những năm qua, Viện luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và hiệu quả của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp và tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan tham mưu của Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành.

Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện, Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong cám ơn sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng và đặc biệt là đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng như các cơ quan tham mưu của Bộ đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ các hoạt động của Viện trong năm 2017.

Theo Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong những vấn đề Thứ trưởng yêu cầu Viện là hoàn toàn xác đáng, cụ thể: khó khăn về nguồn lực đầu tư Ngành GTVT, tái cơ cấu ngành GTVT giữa các phương thức vận tải, tai nạn giao thông đã đươc kiềm chế song còn thiếu bền vững, nhiều định mức kinh tế kỹ thuật lạc hậu chưa theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ …

“Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện xin tiếp thu và sẽ đưa vào thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo các chỉ đạo của Thứ trưởng, đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế đã được đặt ra trong báo cáo tổng kết. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Bộ GTVT, các đơn vị liên quan hỗ trợ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ để Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Kính đề nghị Bộ GTVT tăng cường đặt hàng cho Viện thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu, nghiên cứu KHCN, các đề án, dự án phát triển ngành nhằm phát huy tiềm năng của Viện” - Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)