Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019

Thứ ba, 17/07/2018 10:21 GMT+7
Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố danh mục đề tài cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)