Hoàn thiện xây dựng xây dựng Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ GTVT trong tháng 9/2018

Thứ sáu, 31/08/2018 17:02 GMT+7

Chiều 31/8, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai xây dựng Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ GTVT.
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin và đơn vị tư vấn, việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải được thực hiện theo hướng dẫn của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 1.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành với mục đích làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng CNTT. Kiến trúc Chính phủ điện tử được áp dụng cho tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT một cách kịp thời, chính xác, đạt các mục tiêu về quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua các hệ thống CNTT. Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải được áp dụng cho tất cả các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước do các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải chủ trì hoặc chủ đầu tư.

Theo đó, từ quý 1/2018, lãnh đạo Trung tâm CNTT đã trực tiếp làm việc với các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, các cơ quan tham mưu của Bộ để thống nhất nội dung, kế hoạch dự kiến triển khai Kiến trúc. Đồng thời chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, số liệu tại các đơn vị này. Trung tâm CNTT cũng đã phối hợp với Tư vấn tiến hành phân tích số liệu và xây dựng dự thảo Kiến trúc, trong đó đã đưa ra các hệ cơ sở dữ liệu, mô hình sử dụng cơ sở dữ liệu, mô hình triển khai ứng dụng cũng như danh mục ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời gửi văn bản xin ý kiến của các đơn vị có liên quan. Qua 2 lần xin ý kiến, các đơn vị đã đóng góp 135 ý kiến vào Dự thảo, tập trung vào nghiệp vụ và chức năng của các đơn vị cũng như các bộ cơ sở dữ liệu cần có. Trung tâm CNTT và đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa, thuyết minh theo các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo cuối kỳ.

Tại cuộc họp các đại biểu tiếp tục có các ý kiến đóng góp cũng đề nghị làm rõ một số nội dung, khái niệm ... đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin và đơn vị tư vấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ các ý kiến này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng kết quả báo cáo lần này đã cơ bản đạt yêu cầu đặt ra, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin và đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến đóng góp trong cuộc họp, đồng thời  tiếp tục hoàn thiện Dự thảo đặc biệt là phần liên quan đến tổ chức thực hiện như đơn vị chủ trì, kế hoạch, lộ trình thực hiện, nội dung thông tin kết nối với các đơn vị ngoài Bộ GTVT, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong tháng 9/2018. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)