Phê duyệt Danh mục và Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2020, bổ sung lần 3

Thứ sáu, 19/06/2020 09:10 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1148/QĐ-BGTVT phê duyệt Danh mục và Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2020, bổ sung lần 3.

Theo đó, Bộ GTVT phê duyệt Danh mục, Cơ quan chủ trì và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020, bổ sung lần 3:

Tên nhiệm vụ: Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa. Mã số QC2009. Hình thức phát hành QCVN. Thời gian 12 tháng. Kinh phí dự kiến 50 triệu đồng, trong đó kinh phí từ Quỹ Khoa học công nghệ Cục Đăng kiểm Việt Nam là 50 triệu đồng.

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020, bổ sung lần 3.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)