Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Thứ ba, 14/07/2020 10:49 GMT+7
Ngày 07/7/2020, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký Quyết định số 1310/QĐ-BGTVT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triến khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ chung của Dự án và phù hợp với kế hoạch vốn được bố trí.

Trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT cũng yêu cầu lưu ý các ý kiến thẩm định của Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo thẩm định số 353/ĐTCT ngày 07/7/2020.

Toàn văn Quyết định xem tại đây

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)