Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thứ ba, 04/08/2020 09:02 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1463/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 "Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải".

Theo đó định mức thiết bị chuyên dùng là các phòng, thiết bị phục vụ công tác đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT gồm 06 Phòng thực hành công nghệ thông tin cơ bản; 01 phòng thực hành cơ điện tử chuyên sâu; 02 phòng thí nghiệm điện tử truyền thống; 03 phòng thực hành cơ khí; 02 phòng thực hành mô phỏng ô tô;...

Bộ GTVT yêu cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT căn cứ định mức, tình hình thực tế công tác đào tạo và các nguyên tắc theo quy định của Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày  4/10/2019  của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu  chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Bộ cũng đề nghị Trường trong quá trình thực hiện, căn cứ định mức thiết bị chuyên dùng và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)