Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa”

Thứ hai, 04/11/2019 15:01 GMT+7
Căn cứ Kế hoạch số 166-KH/TWĐTN-TNNT ngày 18/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai Chương trình sự nghiệp môi trường năm 2019; hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào "Chống rác thải nhựa"; nhằm tạo phong trào hành động của thanh niên chống rác thải nhựa; Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Triển khai kế hoạch hành động của thanh niên thực hiện đề án Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tạo diễn đàn trao đổi, thống nhất để xây dựng chương trình hành động của thanh niên hành động chống rác thải nhựa;

- Phát động ra mắt các mô hình thanh niên xây dựng cộng đồng chống rác thải nhựa: Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, chung cư hạn chế rác thải nhựa.

- Xây dựng mạng lưới thanh niên hành động chống rác thải nhựa.

1.2. Yêu cầu

- Ngày hội được tổ chức thường niên, huy động sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

- Chương trình được tổ chức đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Các mô hình thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi để nhân rộng.

- Ứng dụng công nghệ để kết nối, vận động và kiểm đếm kết quả cụ thể.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian: Ngày 09/11/2019 (Thứ bảy).

2.2. Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

3.1. Thành phần đại biểu khách mời

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương.

- Các doanh nhân, chủ đầu tư chuỗi siêu thị, bán lẻ, chủ đầu tư các khu đô thị, chung cư.

- Các nhà khoa học có các công trình nghiên cứu sản xuất thay thế rác thải nhựa, công trình nghiên cứu về công nghệ sản xuất sạch hơn.

- Các cơ quan quản lý các khu vực công cộng, ban quản lý các khu đô thị, chung cư.

3.2. Huy động lực lượng: Ngày hội huy động sự tham gia của 2.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh.

IV. NỘI DUNG

4.1. Tổ chức 02 Diễn đàn online thanh niên online trước Ngày hội

- Thời gian: Từ ngày 01-07/11/2019.

- Nội dung:

+ Diễn đàn 1: Hành động để xây dựng thói quen hạn chế rác thải nhựa

+ Diễn đàn 2: Hành động để xây dựng mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa.

- Lượng tương tác dự kiến: 80.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

4.2. Khởi động "Ngày hội Thanh niên hành động chống rác thải nhựa"

- Thời gian: Từ 07h30 ngày 09/11/2019.

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Chương trình:

+ Văn nghệ.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu khai mạc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Ra mắt và ký cam kết triển khai các sáng kiến: Mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, mô hình khu chung cư hạn chế rác thải nhựa của đại diện Ban Quản lý khu chung cư, Ban Quản lý chợ dân sinh tỉnh Bắc Ninh.

+ Phát biểu hưởng ứng của đại diện đoàn viên thanh niên về chương trình hành động của thanh niên giảm rác thải nhựa của Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh.

+ Trao giải chung khảo cuộc thi “Hành trình thứ 2 của lốp xe”.

+ Các hoạt động hưởng ứng Ngày hội.

4.3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Hội

 4.3.1. Triển lãm các sản phẩm 3R

- Thời gian: Ngày 09/11/2019.

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Nội dung triển lãm: 12 gian hàng, chia làm 3 khu, trưng bày các sản phẩm tuyên truyền và các sản phẩm thay thế rác thải nhựa của 2 mô hình: Khu chung cư hạn chế rác thải nhựa, chợ dân sinh giảm rác thải nhựa theo 3 nhóm:

+ Sản phẩm tái chế, thay thế.

+ Sản phẩm tái sử dụng sáng tạo.

+ Sản phẩm hỗ trợ các giải pháp tiết giảm.

4.3.2. Triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”

- Thời gian: Từ ngày 09/11/2019.

- Địa điểm: Chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Nội dung:

+ Triển khai các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động người dân theo các bước đã được xác lập và công bố tại ngày hội.

+ Đặt các sản phẩm tuyên truyền nâng cao ý thức, các sản phẩm hỗ trợ: Thùng đựng rác, thùng rác phân loại, túi đựng rác vi sinh tự huỷ...

+ Hướng dẫn bà con sử dụng các sản phẩm thay thế như làn cói, làn mây, nhựa… đóng gói sản phẩm bằng lá dong, lá chuối… nâng cao ý thức sử dụng nhiều lần.

+ Hướng dẫn công nhân vệ sinh chợ thu gom rác có phân loại và thực hiện các giải pháp làm chất tẩy rửa bằng các sản phẩm rau củ thừa.

+ Dán các logo của mô hình tại các quầy hàng để cam kết hạn chế sử dụng túi nilon.

+ Đặt quầy hàng ở cổng chợ để tuyên truyền, hướng dẫn bà con đi chợ không sử dụng túi nilon, tặng 200 bộ sản phẩm thay thế mang theo khi đi chợ, túi đựng thực phẩm vi sinh dễ phân huỷ...

4.3.3. Triển khai mô hình "Chung cư hạn chế rác thải nhựa"

- Thời gian: Từ ngày 09/11/2019.

- Địa điểm: Chung cư Cát Tường, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Nội dung:

+ Triển khai các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động người dân theo các bước đã được xác lập và công bố tại ngày hội.

+ Đặt các sản phẩm tuyên truyền nâng cao ý thức, các sản phẩm hỗ trợ: Thùng đựng rác, thùng rác phân loại...

+ Hướng dẫn cư dân phân loại rác tại nguồn.

+ Đặt quầy hàng ở sảnh chính để tuyên truyền, hướng dẫn cư dân thu gom rác có phân loại; tặng túi đựng rác vi sinh tự huỷ, tặng 200 bộ sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế nhựa sử dụng 1 lần...

+ Vận động các chủ nhà hàng trong khu không sử dụng túi nilon, cốc nhựa một lần, ống hút nhựa. Đặt các biển menu trên bàn ăn có gắn các thông điệp tuyên truyền không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

+ Hướng dẫn công nhân vệ sinh của khu thu gom rác có phân loại và thực hiện các giải pháp làm phân bón bằng rác hữu cơ.

V. KINH PHÍ: Từ nguồn ngân sách triển khai Chương trình sự nghiệp môi trường năm 2019.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Trung ương đoàn

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình.

- Ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thực hiện chương trình, ban hành hướng dẫn triển khai các mô hình trên toàn quốc.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền về chương trình.

- Tổ chức Ngày hội và ra mắt các mô hình điểm để nhân rộng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực, phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan để triển khai Kế hoạch.

6.2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch, các tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc lựa chọn nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp.

6.3. Tỉnh đoàn Bắc Ninh

- Báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép đăng cai tổ chức chương trình Ngày hội.

- Phối hợp với Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội.

- Lựa chọn địa điểm thực hiện các mô hình hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đánh giá và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai.

Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img