Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ ba, 12/11/2019 15:43 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch số 221-KH/TWĐTN-BTG ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Là hoạt động thiết thực, cụ thể chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ.

3. Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiện đại, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong và ngoài nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia

Thanh thiếu niên Việt Nam (từ 9 đến 30 tuổi) ở trong và ngoài nước.

(Sinh viên, giảng viên trẻ ngành lịch sử, lịch sử Đảng tại các học viện, trường đại học, cao đẳng; giáo viên trẻ dạy môn lịch sử tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được tham gia thi)

2. Nội dung thi

- Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 90 năm.

3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 05 tuần với thời gian như sau:

+ Tuần 1: 24/11/2019 - 30/11/2019

+ Tuần 2: 01/12/2019 - 07/12/2019

+ Tuần 3: 08/12/2019 - 14/12/2019

+ Tuần 4: 15/12/2019 - 21/12/2019

+ Tuần 5: 22/12/2019 - 28/12/2019

- Vòng thi Bán kết (hình thức trực tuyến): 09g00 ngày 05/01/2020 (chủ nhật).

- Vòng thi Chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): ngày 12/01/2020.

 (Theo Thể lệ ban hành kèm theo Kế hoạch này)

4. Website chính thức của cuộc thi: timhieuvedangcongsan.vn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi; tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi; tổ chức phát động, triển khai công tác tuyên truyền, tổng kết trao giải thưởng; đảm bảo các điều kiện về kinh phí cho Giải thưởng và công tác tổ chức.

- Các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia cuộc thi theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn được phân công.

- Các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn đăng tải thể lệ cuộc thi, đặt e-banner trên báo điện tử; tuyên truyền về cuộc thi và tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền về đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn công bố kết quả hàng tuần của cuộc thi.

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai cuộc thi, truyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các báo địa phương, bản tin, website nội bộ, các trang mạng xã hội.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên của địa phương, đơn vị tham gia cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Hoàng Đức Nam, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 08866 08999, email: timhieuvedangcongsan.vn@gmail.com.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img