Kiểm tra hành chính người tham gia giao thông

Ngày cập nhật: 28/00/2013

Hỏi :(Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - bh686868688@gmail.com)

Hỏi:

1. Xin các bác cho biết khi nào CSGT được phép kiểm tra hành chính người tham gia giao thông? Nếu người tham gia giao thông không vi phạm, có được yêu cầu dừng xe không?

2. Người kiểm tra (CSGT) phải có giấy tờ gì mới được phép kiểm tra người tham gia giao thông? Phải xuất trình giấy tờ gì khi người tham gia giao thông yêu cầu xuất trình (tránh trường hợp CSGT giả)? Mức nếu CSGT vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào ? (xin trích dẫn điều luật)

3. CSGT thông mặc quân phục nhưng không đeo quân hàm, huy hiệu đứng đường sẽ bị xử lý như thế nào? Có được phép bắt người tham gia giao thông không ? (xin trích dẫn điều luật)

4. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất

Trả lời :

Trả lời: Vụ Pháp chế, Bộ GTVT trả lời như sau:

Bạn vui lòng truy cập vào Website của cảnh sát giao thông tại địa chỉ http://csgt.vn/ để
tìm hiểu và được giải đáp những thắc mắc về các quy định về quyền hạn, trách nhiệm của cảnh sát giao thông, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ.

Chúc bạn tham gia giao thông an toàn.

- Địa chỉ người/ cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT

- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn

- Điện thoại: (04)3.9424.896