Thông tin văn bản số: 44/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 44/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường bộ  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ