Thông tin văn bản số: 30/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 30/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô