Thông tin văn bản số: 29/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 29/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài