Thông tin văn bản số: 22/2022/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 22/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/08/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải