Thông tin văn bản số: 23 /2004/ QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 23 /2004/ QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Ban hành mẫu “Lý lịch liên tục của tàu biển”, mẫu “Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” và mẫu “Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển”