Thông tin văn bản số: 24/2004/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 24/2004/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải