Thông tin văn bản số: 22/2005/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 22/2005/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/03/2005
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải”
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011