Thông tin văn bản số: 22/2004/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 22/2004/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép điều khiển các loại phương tiện giao thông đường sắt