Thông tin văn bản số: 186/2004/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 186/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/11/2004
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ