Thông tin văn bản số: 162/2002/QĐ-TTG
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 162/2002/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2002
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020