Thông tin văn bản số: 26/2004/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 26/2004/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/11/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn Ngành: “Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép” Số đăng ký: 22 TCN 323-04