Thông tin văn bản số: 19/2002/CT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 19/2002/CT-BGTVT
Ngày ban hành 08/11/2002
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Chỉ thị v/v tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức trong Ngành đáp ứng yêu cầu Hội nhập kinh tế quốc tế