Thông tin văn bản số: 21/2002/CT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 21/2002/CT-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2002
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Tăng cường quản lý tài sản công và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp