Thông tin văn bản số: 25/2007/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 25/2007/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/05/2007
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định 25/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình