Thông tin văn bản số: 83/2007/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 83/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/05/2007
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Bị thay thế bởi Nghị định 102/2015/NĐ-CP