Thông tin văn bản số: 29/2007/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 29/2007/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2007
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quyết định về Xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007
Ghi chú
Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008 về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008