Thông tin văn bản số: 08/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/02/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Ghi chú
Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2012