Thông tin văn bản số: 04/2012/TT - BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 04/2012/TT - BGTVT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa