Thông tin văn bản số: 09/2012/TT - BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 09/2012/TT - BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ - BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải