Thông tin văn bản số: 07/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/03/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam