Thông tin văn bản số: 21/2012/NĐ- CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 21/2012/NĐ- CP
Ngày ban hành 21/03/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải