Thông tin văn bản số: 11/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 11/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/02/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm