Thông tin văn bản số: 07/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành