Thông tin văn bản số: 48/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 48/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/11/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
Ghi chú
Bãi bỏ chương IV, Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ban hành ngày 31/8/2010