Thông tin văn bản số: 27/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 27/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/01/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực GTVT năm 2013