Thông tin văn bản số: 58/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 58/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Ghi chú
Bãi bỏ Quy định tạm thời số 1006/ĐS-KH ngày 26/11/1992 của Tổng giám đốc Liên hiệp đường sắt VN; Quyết định số 11-QĐ/CSHT ngày 7/1/1999 của Tổng giám đốc Liên hiệp đường sắt VN