Thông tin văn bản số: 03/2013/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 03/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2013
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2010/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG QUỐC GIA TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ