Thông tin văn bản số: 12/2013/TT-BCA
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 12/2013/TT-BCA
Ngày ban hành 01/03/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công an 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Sửa đổi, bố sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010/quy định về đăng ký xe.