Thông tin văn bản số: 355/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 355/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/02/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030