Thông tin văn bản số: 634/QĐ-BTP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 634/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/03/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tư pháp 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước