Thông tin văn bản số: 08/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011-BGTVT-quy chuẩn quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiếm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011.