Thông tin văn bản số: 08/VBHN-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải