Thông tin văn bản số: 09/VBHN-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 09/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 07/08/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông