Thông tin văn bản số: 93/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 93/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/11/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.