Thông tin văn bản số: 132/2013/TT-BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 132/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 19/09/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng thu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.