Thông tin văn bản số: 34/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 34/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thông tư Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam
Ghi chú
Thay thế Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2005 của Bộ GTVT