Thông tin văn bản số: 60/2013/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 60/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ GTVT
Ghi chú
Thay thế Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ