Thông tin văn bản số: 3530/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 3530/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải