Thông tin văn bản số: 36/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 36/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/10/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Bãi bỏ Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25/3/2011