Thông tin văn bản số: 162/2013/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 162/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2013
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ghi chú
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Nghị định số 137/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN