Thông tin văn bản số: 161/2013/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 161/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2013
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về đăng ký và mua, bán tàu biển
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 và bãi bỏ Nghị định số 77/2011/NĐ-CP, Nghị định số 29/2009/NĐ-CP